Upravni odbor je tijelo upravljanja Klubom koje u razdoblju između dvije sjednice Skupštine Kluba u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima Kluba, odlučuje o radu i poslovanju Kluba.

Presjednik

Jure Orlić


Tajnica

Anđela Paladina


Upravni odbor

Maida Arslanagić


Upravni odbor

Toni Galić


Upravni odbor

Nenad Paro


Nadzorni odbor je tijelo Kluba koje prati i nadzire rad Upravnog odbora, predsjednika, tajnika i drugih tijela Kluba, zakonitost donošenja odluka te o svojem nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.

Glavni trener

Nikolina Prtorić


Nadzorni odbor

Ivan Buljanović


Nadzorni odbor

Ivan Paro


Nadzorni odbor

Tin Fabijanić


Likvidator

Irena Buljanović